I’ve Got You Under My Skin – Frank Sinatra

EO

I’ve Got You Under My Skin
Frank Sinatra